Home > Kyudo Shinsa

Kyudo Shinsa

Chuo Shinsa Schedule

※ Updated 2019.01.08

 
Feb. 6-8, 2015

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
6th: Nanadan ; 7th: Kyōshi ; 8th: Rokudan, Hachidan

■Venue : Nippon Gaishi Sports Plaza Kyudojo / Aichi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Nagoya, Aichi, Japan

■ANKF Due Date :
December 8, 2014

 
Jun. 28, 2015

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Shimane Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Matsue-shi, Shimane, Japan

■ANKF Due Date :
April 28, 2015

 
Jul. 3-4, 2015

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Sendai)

■Shinsa Category :
3rd: Hachidan, Kyōshi ; 4th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Sendai, Miyagi, Japan

■ANKF Due Date :
May 7, 2015

 
Aug. 29-30, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
29th: Renshi ; 30th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Tomakomai City Gymnasium Kyudojo

■Address : Tomakomai, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
June 29, 2015

Aug. 30, 2015

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Tokushima Prefectural Chuo Budokan Kyudojo

■Address : Tokushima-shi, Tokushima, Japan

■ANKF Due Date :
June 30, 2015

 
Sep. 12-13, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
12th: Renshi ; 13th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Niigata Niitsu Gakuen Kyudojo

■Address : Niigata-shi, Niigata, Japan

■ANKF Due Date :
July 13, 2015

 
Oct. 3-4, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
3rd: Renshi ; 4th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Kose Sports Park Budokan Kyudojo

■Address : Kofu, Yamanashi, Japan

■ANKF Due Date :
August 3, 2015

Oct. 17-18, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
17th: Renshi ; 18th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Aomori Prefecture Budokan Kinteki Kyudojo

■Address : Hirosaki, Aomori, Japan

■ANKF Due Date :
August 17, 2015

Oct. 24-25, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
24th: Renshi ; 25th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Hiroshima Prefectural Gymnasium Kyudojo

■Address : Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan

■ANKF Due Date :
August 24, 2015

 
Nov. 15, 2015

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Gunma Budokan Kyudojo

■Address : Maebashi, Gunma, Japan

■ANKF Due Date :
September 15, 2015

Nov. 23, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Rokudan, Nanadan, Renshi

■Venue : Isahaya Central Gymnasium Uchimura Memorial Arena

■Address : Isahaya-shi, Nagasaki, Japan

■ANKF Due Date :
September 24, 2015

 
Feb. 5-7, 2016

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
5th: Nanadan ; 6th: Kyōshi ; 7th: Rokudan, Hachidan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : Nagoya, Aichi, Japan

■ANKF Due Date :
December 7, 2015

Feb. 29, 2016

■Name of Shinsa :
Special Women's Provisional Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
Yondan, Godan, Rokudan, Nanadan, Renshi

■Venue : Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo

■Address : Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

■ANKF Due Date :
January 4, 2016

 
Mar. 19-20, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
19th: Renshi ; 20th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Kagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Takamatsu-shi, Kagawa, Japan

■ANKF Due Date :
January 19, 2016

 
Apr. 23-24, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
23th: Renshi ; 24th: Rokudan, Nanadan

■Venue : ALSOK Gunma Budokan Kyudojo

■Address : Maebashi, Gunma, Japan

■ANKF Due Date :
February 23, 2016

 
May. 21-22, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
21th: Renshi ; 22th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Gifu Memorial Center Nagaragawa Kyudojo

■Address : Gifu-shi, Gifu, Japan

■ANKF Due Date :
March 22, 2016

 
Jun. 5, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Southern Sports Complex Kyudojo

■Address : Kumamoto-shi, Kumamoto, Japan

■ANKF Due Date :
April 5, 2016

Jun. 12, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Imizu City Oshima Kyudojo

■Address : Imizu-shi, Toyama, Japan

■ANKF Due Date :
April 12, 2016

Jun. 19, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Fukagawa City Sogo Gymnasium Kyudojo

■Address : Fukagawa-shi, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
April 19, 2016

Jun. 26, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kurashiki Athletic Park Kyudojo

■Address : Kurashiki-shi, Okayama, Japan

■ANKF Due Date :
April 26, 2016

 
Jul. 1-2, 2016

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Sendai)

■Shinsa Category :
1st: Hachidan, Kyōshi ; 2nd: Rokudan, Nanadan

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Sendai-shi, Miyagi, Japan

■ANKF Due Date :
May 2, 2016

Jul. 3, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Sendai-shi, Miyagi, Japan

■ANKF Due Date :
May 6, 2016

 
Aug. 27-28, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
27th: Kyoshi, Renshi ; 28th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Hokkaido Prefectural Sports Center Kyudojo

■Address : Sapporo, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
June 27, 2016

Aug. 28, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Takamatsu-shi, Kagawa, Japan

■ANKF Due Date :
June 28, 2016

 
Sep. 3-4, 2016

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
3rd: Kyoshi (Higashi-Hirao Koen), Nanadan (Fukuoka Budokan) ; 4th: Hachidan (Fukuoka Budokan), Rokudan (Higashi-Hirao Koen)

■Venue : Fukuoka Prefectural Budokan / Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo

■Address : Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

■ANKF Due Date :
July 4, 2016

Sep. 10-11, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
10th: Renshi ; 11th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Ishikawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Kanazawa-shi, Ishikawa, Japan

■ANKF Due Date :
July 11, 2016

 
Oct. 1-2, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
1st: Renshi ; 2nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Yamaguchi Ishin Park Kyudojo

■Address : Yamaguchi-shi, Yamaguchi,Japan

■ANKF Due Date :
August 1, 2016

Oct. 16, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Chiba Central Sports Center

■Address : Chiba-shi, Chiba, Japan

■ANKF Due Date :
August 16, 2016

Oct. 29-30, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
29th: Renshi ; 30th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Iwate Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Morioka-shi, Iwate, Japan

■ANKF Due Date :
August 29, 2016

 
Nov. 13, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Suzuka Budokan Kyudojo

■Address : Suzuka, Mie, Japan

■ANKF Due Date :
September 13, 2016

Nov. 21-22, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
21st: Renshi ; 22nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Beppu Arena

■Address : Beppu, Oita, Japan

■ANKF Due Date :
September 21, 2016

 
Dec. 3-4, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
3rd: Renshi ; 4th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kashihara Koen Kyudojo

■Address : Kashihara-shi, Nara Prefecture, Japan

■ANKF Due Date :
October 3, 2016

 
Feb. 9-11, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
9th: Nanadan ; 10th: Kyoshi ; 11th: Hachidan, Rokudan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : 5-1-5 Higashimatabee-cho, Minami-ku, Nagoya City, Aichi 457-0833, Japan

■ANKF Due Date :
December 11, 2017

 
Mar. 6, 2017

■Name of Shinsa :
Special Women's Provisional Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan, Godan, Yondan

■Venue : Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo

■Address : Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

■ANKF Due Date :
January 6, 2017

Mar. 18-19, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
18th: Renshi ; 19th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Tokushima Prefectural Chuo Budokan Kyudojo

■Address : Tokushima-shi, Tokushima, Japan

■ANKF Due Date :
January 18, 2017

Mar. 27, 2017

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Miyakonojo)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan

■Venue : Hayamizu Park Sports and Culture Center

■Address : Miyakonojo, Miyazaki, Japan

■ANKF Due Date :
January 27, 2017

 
May. 4-5, 2017

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Kyoto)

■Shinsa Category :
4th: Nanadan, Rokudan ; 5th: Kyoshi, Hachidan

■Venue : Miyakomesse

■Address : Kyoto City, Kyoto, Japan

■ANKF Due Date :
March 6, 2017

May. 20-21, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
20th: Renshi ; 21st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Suzuka Budokan Kyudojo

■Address : Suzuka City, Mie, Japan

■ANKF Due Date :
March 21, 2017

May. 28, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Tanabe Municipal Kyudojo

■Address : Tanabe City, Wakayama, Japan

■ANKF Due Date :
March 28, 2017

 
Jun. 4, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Southern Sports Complex Kyudojo

■Address : Kumamoto City, Kumamoto, Japan

■ANKF Due Date :
April 4, 2017

Jun. 18, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Obihiro-no-mori Kyudojo

■Address : Obihiro City, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
April 18, 2017

Jun. 18, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Nagano Sports Park Kyudojo

■Address : Nagano City, Nagano, Japan

■ANKF Due Date :
April 18, 2017

Jun. 25, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Hiroshima Prefectural Gymnasium Kyudojo

■Address : Hiroshima City, Hiroshima, Japan

■ANKF Due Date :
April 25, 2017

 
Jul. 7-8, 2017

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Sendai)

■Shinsa Category :
7th: Kyoshi, Hachidan ; 8th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Sendai City, Miyagi, Japan

■ANKF Due Date :
May 8, 2017

Jul. 9, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : Sendai City, Miyagi, Japan

■ANKF Due Date :
May 9, 2017

Jul. 22, 2017

■Name of Shinsa :
Special Overseas Provisional Chuo Shinsa (California, U.S.)

■Shinsa Category :
Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan, Renshi

■Venue : Sonoma State University

■Address : Rohnert Park, California, USA

■ANKF Due Date :
May 23, 2017

Jul. 15-23, 2017

■Name of Shinsa :
Special Overseas Provisional Chuo Shinsa (U.K.)

■Shinsa Category :
15th: Godan, Rokudan, Renshi ; 19th: Shodan, Nidan ; 23rd: Sandan, Yondan

■Venue : Telford International Centre

■Address : Telford, UK

■ANKF Due Date :
May 23, 2017

Jul. 29, 2017

■Name of Shinsa :
Special Overseas Provisional Chuo Shinsa (Argentina)

■Shinsa Category :
Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan, Renshi

■Venue : Club Circulo Trovador、Gimnasio Olimpo

■Address : Vicente López, Argentina

■ANKF Due Date :
May 23, 2017

 
Aug. 26-27, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
26th: Renshi ; 27th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hakodate Chiyogadai Park Kyudojo

■Address : Hakodate City, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
June 26, 2017

Aug. 27, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Tokushima Prefectural Chuo Budokan Kyudojo

■Address : Tokushima City, Tokushima, Japan

■ANKF Due Date :
June 27, 2017

 
Sep. 2-3, 2017

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
2nd: Kyoshi, Nanadan ; 3rd: Hachidan, Rokudan

■Venue : Fukuoka Prefectural Budokan / Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo

■Address : 1-1-1 Ohori, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka 810-0052, Japan / 1-1 Higashi-Hirao Koen, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0852, Japan

■ANKF Due Date :
July 3, 2017

Sep. 16-17, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
16th: Renshi ; 17th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Imizu City Oshima Kyudojo

■Address : 296 Shinkaihatsu, Imizu City, Toyama 939-0284, Japan

■ANKF Due Date :
July 18, 2017

Sep. 30-Oct. 1, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Chiba Central Sports Center Kyudojo/Gymnasium

■Address : 323 Tendai-cho, Inage-ku, Chiba City, Chiba 263-0011, Japan

■ANKF Due Date :
July 31, 2017

 
Sep. 30-Oct. 1, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Chiba Central Sports Center Kyudojo/Gymnasium

■Address : 323 Tendai-cho, Inage-ku, Chiba City, Chiba 263-0011, Japan

■ANKF Due Date :
July 31, 2017

Oct. 14-15, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
14th: Renshi ; 15th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Koriyama Kaiseizan Athletic Stadium Kyudojo

■Address : 1-5-12 Kaisei, Koriyama City, Fukushima 963-8851, Japan

■ANKF Due Date :
August 14, 2017

Oct. 28-29, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
28th: Renshi ; 29th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kurashiki Athletic Park Kyudojo

■Address : 4 Shijuse, Kurashiki City, Okayama 710-0835, Japan

■ANKF Due Date :
August 28, 2017

 
Nov. 4-6, 2017

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
4th: Hachidan, Rokudan ; 5th: Kyoshi ; 6th: Nanadan

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 4, 2017

Nov. 11-12, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ibaraki Prefectural Budokan Kyudojo (in Horihara Sports Park)

■Address : 2-11-1 Shinhara, Mito City, Ibaraki 310-0045, Japan

■ANKF Due Date :
September 12, 2017

Nov. 19, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Gifu Memorial Center Nagaragawa Kyudojo

■Address : 2675-28 Nagarafukumitsu Ono, Gifu City, Gifu 502-0817, Japan

■ANKF Due Date :
September 19, 2017

Nov. 20, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyakonojo Hayamizu Sports Park Cultural Center

■Address : 3867 Hayamizu-cho, Miyakonojo City, Miyazaki 885-0016, Japan

■ANKF Due Date :
September 20, 2017

 
Dec. 2-3, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
2nd: Renshi ; 3rd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Tanabe Municipal Kyudojo

■Address : 42-1 Mera, Tanabe City, Wakayama 646-0058, Japan

■ANKF Due Date :
October 2, 2017

Dec. 16-17, 2017

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
16th: Renshi ; 17th: Kyoshi (Are eligible those who passed the first-round Shinsa in 2017)

■Venue : ANKF Chuo Dojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
December 6, 2017

 
Mar. 17-18, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
17th: Renshi ; 18th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Ehime Prefectural Sports Complex Kyudojo

■Address : 46 Uenomachi Otsu, Matsuyama City, Ehime 791-1136, Japan

■ANKF Due Date :
January 17, 2018

Mar. 26, 2018

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Miyakonojo)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyakonojo Hayamizu Sports Park Cultural Center

■Address : 3867 Hayamizu-cho, Miyakonojo City, Miyazaki 885-0016, Japan

■ANKF Due Date :
January 26, 2018

 
May. 5-6, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Kyoto)

■Shinsa Category :
5th: Nanadan, Rokudan ; 6th: Kyoshi, Hachidan

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 5, 2018

May. 19-20, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
19th: Renshi ; 20th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : 5-1-5 Higashimatabee-cho, Minami-ku, Nagoya City, Aichi 457-0833, Japan

■ANKF Due Date :
March 19, 2018

May. 26-27, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Shiga Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 4-2-15 Nionohama, Otsu City, Shiga 520-0801, Japan

■ANKF Due Date :
March 26, 2018

 
Jun. 10, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Fukui Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 8-1-1 Mitsuya-cho, Fukui City, Fukui 910-0039, Japan

■ANKF Due Date :
April 10, 2018

Jun. 10, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Ueki Kyudojo

■Address : 238-1 Iwano, Ueki-cho, Kumamoto City, Kumamoto 861-0136, Japan

■ANKF Due Date :
April 10, 2018

Jun. 17, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kitami City Budokan Kyudojo

■Address : 27 Toryo-cho, Kitami City, Hokkaido 090-0061, Japan

■ANKF Due Date :
April 17, 2018

Jun. 24, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ishin Memorial Park Kyudojo (Yamaguchi Prefecture Kyudojo)

■Address : 4-1-1 Ishin Park, Yamaguchi City, Yamaguchi 753-0815, Japan

■ANKF Due Date :
April 24, 2018

 
Jul. 6-7, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Sendai)

■Shinsa Category :
6th: Kyōshi, Hachidan ; 7th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : 15-1 Negishi-machi, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi 982-0844, Japan

■ANKF Due Date :
May 7, 2018

Jul. 8-8, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : 15-1 Negishi-machi, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi 982-0844, Japan

■ANKF Due Date :
May 8, 2018

 
Aug. 25-26, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
25th: Kyōshi, Renshi ; 26th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hokkaido Prefectural Sports Center Kyudojo

■Address : 11-1-1 Toyohira-Gojo, Toyohira-ku, Sapporo City, Hokkaido 062-8572, Japan

■ANKF Due Date :
June 25, 2018

Aug. 26, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ehime Prefectural Sports Complex Kyudojo

■Address : 46 Uenomachi Otsu, Matsuyama City, Ehime 791-1136, Japan

■ANKF Due Date :
June 26, 2018

 
Sep. 1-2, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
1st: Kyōshi, Nanadan ; 2nd: Hachidan, Rokudan

■Venue : Fukuoka Prefectural Budokan (Nanadan, Hachidan)/ Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo (Kyōshi, Rokudan)

■Address : 1-1-1 Ohori, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka 810-0052, Japan / 1-1 Higashi-Hirao Koen, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0852, Japan

■ANKF Due Date :
July 2, 2018

Sep. 8-9, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
8th: Renshi ; 9th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Nagano Sports Park Kyudojo

■Address : 5-1-19 Yoshida, Nagano City, Nagano 381-0043, Japan

■ANKF Due Date :
July 9, 2018

 
Oct. 6-8, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
6th: Renshi ; 7th: Renshi, Nanadan ; 8th: Rokudan

■Venue : Ibaraki Prefectural Budokan Kyudojo (in Horihara Sports Park)

■Address : 2-11-1 Shinhara, Mito City, Ibaraki 310-0045, Japan

■ANKF Due Date :
August 6, 2018

Oct. 13-14, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
13th: Renshi ; 14th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Yonezawa Municipal Kyudojo

■Address : 1503 Shioimachi Shiono, Yonezawa City, Yamagata 992-0042, Japan

■ANKF Due Date :
August 13, 2018

Oct. 20-21, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
20th: Renshi ; 21st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hiroshima Prefectural Gymnasium Kyudojo

■Address : 4-1 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima 730-0011, Japan

■ANKF Due Date :
August 20, 2018

 
Nov. 4-6, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
4th: Hachidan, Rokudan ; 5th: Kyoshi ; 6th: Nanadan

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 4, 2018

Nov. 10-11, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kanagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 725 Kishine-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-0034, Japan

■ANKF Due Date :
September 10, 2018

Nov. 17-18, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Hamamatsu City Kyudojo (in Kami Park)

■Address : 920-2 Zoracho, Minami-ku, Hamamatsu City, Fukuoka 432-8062, Japan

■ANKF Due Date :
September 18, 2018

Nov. 24-25, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
24th: Renshi ; 25th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kagoshima Arena

■Address : 1-30-1 Nagayoshi, Kagoshima City, Kagoshima 890-0023, Japan

■ANKF Due Date :
September 25, 2018

Nov. 30-Dec. 2, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Renshi ; 2nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Shiga Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 4-2-15 Nionohama, Otsu City, Shiga 520-0801, Japan

■ANKF Due Date :
October 1, 2018

 
Nov. 30-Dec. 2, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Renshi ; 2nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Shiga Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 4-2-15 Nionohama, Otsu City, Shiga 520-0801, Japan

■ANKF Due Date :
October 1, 2018

Dec. 22-23, 2018

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
22nd: Renshi 2nd Shinsa ; 23rd: Kyoshi 2nd Shinsa

■Venue : ANKF Chuo Dojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
December 10, 2018

 
Feb. 9-11, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
9th: Nanadan ; 10th: Kyoshi ; 11th: Hachidan, Rokudan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : 5-1-5 Higashimatabee-cho, Minami-ku, Nagoya City, Aichi 457-0833, Japan

■ANKF Due Date :
December 10, 2018

 
Mar. 16-17, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
16th: Renshi ; 17th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 1-5-5 Fukuoka-cho, Takamatsu City, Kagawa 760-0066, Japan

■ANKF Due Date :
January 16, 2019

Mar. 25, 2019

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Miyakonojo)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyakonojo Hayamizu Sports Park Cultural Center

■Address : 3867 Hayamizu-cho, Miyakonojo City, Miyazaki 885-0016, Japan

■ANKF Due Date :
January 25, 2019

 
May. 4-5, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Kyoto)

■Shinsa Category :
4th: Nanadan, Rokudan ; 5th: Kyoshi, Hachidan

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 4, 2019

May. 6, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 6, 2019

May. 17-19, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
17th: Renshi, Nanadan ; 18th: Renshi ; 19th: Rokudan

■Venue : Hamamatsu City Kyudojo (in Kami Park)

■Address : 920-2 Zoracho, Minami-ku, Hamamatsu City, Fukuoka 432-8062, Japan

■ANKF Due Date :
March 18, 2019

 

※ Due Dates for the ANKF are strictly enforced. Please check with your affiliated Federation/Assocation regarding local due dates as they may differ from the dates posted above.

  • Shinsa Overview
  • Shinsa Schedule
  • Shinsa Regulations
  • Shooting Procedure in Shinsa
  • Shinsa Unified Criteria (for Godan and under)
  • How to perform Rissha (Standing Form)
Shinsa Application Form
  • For Kyu Rank / Godan and Under
  • For Shogo / Rokudan and Above