Home > Kyudo Shinsa

Kyudo Shinsa

Chuo Shinsa Schedule

※ Updated 2020.02.07

 
Jun. 28, 2015

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Shimane Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Matsue-shi, Shimane, Japan

■ANKF Due Date :
April 28, 2015

 
Sep. 12-13, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
12th: Renshi ; 13th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Niigata Niitsu Gakuen Kyudojo

■Address : Niigata-shi, Niigata, Japan

■ANKF Due Date :
July 13, 2015

 
Oct. 3-4, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
3rd: Renshi ; 4th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Kose Sports Park Budokan Kyudojo

■Address : Kofu, Yamanashi, Japan

■ANKF Due Date :
August 3, 2015

Oct. 17-18, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
17th: Renshi ; 18th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Aomori Prefecture Budokan Kinteki Kyudojo

■Address : Hirosaki, Aomori, Japan

■ANKF Due Date :
August 17, 2015

 
Nov. 15, 2015

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Gunma Budokan Kyudojo

■Address : Maebashi, Gunma, Japan

■ANKF Due Date :
September 15, 2015

Nov. 23, 2015

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Rokudan, Nanadan, Renshi

■Venue : Isahaya Central Gymnasium Uchimura Memorial Arena

■Address : Isahaya-shi, Nagasaki, Japan

■ANKF Due Date :
September 24, 2015

 
Apr. 23-24, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
23th: Renshi ; 24th: Rokudan, Nanadan

■Venue : ALSOK Gunma Budokan Kyudojo

■Address : Maebashi, Gunma, Japan

■ANKF Due Date :
February 23, 2016

 
Jun. 19, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Fukagawa City Sogo Gymnasium Kyudojo

■Address : Fukagawa-shi, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
April 19, 2016

 
Sep. 10-11, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
10th: Renshi ; 11th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Ishikawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Kanazawa-shi, Ishikawa, Japan

■ANKF Due Date :
July 11, 2016

 
Oct. 29-30, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
29th: Renshi ; 30th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Iwate Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : Morioka-shi, Iwate, Japan

■ANKF Due Date :
August 29, 2016

 
Nov. 13, 2016

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Suzuka Budokan Kyudojo

■Address : Suzuka, Mie, Japan

■ANKF Due Date :
September 13, 2016

Nov. 21-22, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
21st: Renshi ; 22nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Beppu Arena

■Address : Beppu, Oita, Japan

■ANKF Due Date :
September 21, 2016

 
Dec. 3-4, 2016

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
3rd: Renshi ; 4th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kashihara Koen Kyudojo

■Address : Kashihara-shi, Nara Prefecture, Japan

■ANKF Due Date :
October 3, 2016

 
Mar. 6, 2017

■Name of Shinsa :
Special Women's Provisional Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan, Godan, Yondan

■Venue : Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo

■Address : Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

■ANKF Due Date :
January 6, 2017

 
May. 20-21, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
20th: Renshi ; 21st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Suzuka Budokan Kyudojo

■Address : Suzuka City, Mie, Japan

■ANKF Due Date :
March 21, 2017

 
Jun. 4, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Southern Sports Complex Kyudojo

■Address : Kumamoto City, Kumamoto, Japan

■ANKF Due Date :
April 4, 2017

Jun. 18, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Obihiro-no-mori Kyudojo

■Address : Obihiro City, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
April 18, 2017

 
Aug. 26-27, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
26th: Renshi ; 27th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hakodate Chiyogadai Park Kyudojo

■Address : Hakodate City, Hokkaido, Japan

■ANKF Due Date :
June 26, 2017

Aug. 27, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Tokushima Prefectural Chuo Budokan Kyudojo

■Address : Tokushima City, Tokushima, Japan

■ANKF Due Date :
June 27, 2017

 
Sep. 16-17, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
16th: Renshi ; 17th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Imizu City Oshima Kyudojo

■Address : 296 Shinkaihatsu, Imizu City, Toyama 939-0284, Japan

■ANKF Due Date :
July 18, 2017

Sep. 30-Oct. 1, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Chiba Central Sports Center Kyudojo/Gymnasium

■Address : 323 Tendai-cho, Inage-ku, Chiba City, Chiba 263-0011, Japan

■ANKF Due Date :
July 31, 2017

 
Sep. 30-Oct. 1, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Chiba Central Sports Center Kyudojo/Gymnasium

■Address : 323 Tendai-cho, Inage-ku, Chiba City, Chiba 263-0011, Japan

■ANKF Due Date :
July 31, 2017

Oct. 14-15, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
14th: Renshi ; 15th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Koriyama Kaiseizan Athletic Stadium Kyudojo

■Address : 1-5-12 Kaisei, Koriyama City, Fukushima 963-8851, Japan

■ANKF Due Date :
August 14, 2017

Oct. 28-29, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
28th: Renshi ; 29th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kurashiki Athletic Park Kyudojo

■Address : 4 Shijuse, Kurashiki City, Okayama 710-0835, Japan

■ANKF Due Date :
August 28, 2017

 
Nov. 19, 2017

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Gifu Memorial Center Nagaragawa Kyudojo

■Address : 2675-28 Nagarafukumitsu Ono, Gifu City, Gifu 502-0817, Japan

■ANKF Due Date :
September 19, 2017

 
Dec. 2-3, 2017

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
2nd: Renshi ; 3rd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Tanabe Municipal Kyudojo

■Address : 42-1 Mera, Tanabe City, Wakayama 646-0058, Japan

■ANKF Due Date :
October 2, 2017

 
Jun. 10, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Fukui Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 8-1-1 Mitsuya-cho, Fukui City, Fukui 910-0039, Japan

■ANKF Due Date :
April 10, 2018

Jun. 17, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kitami City Budokan Kyudojo

■Address : 27 Toryo-cho, Kitami City, Hokkaido 090-0061, Japan

■ANKF Due Date :
April 17, 2018

Jun. 24, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ishin Memorial Park Kyudojo (Yamaguchi Prefecture Kyudojo)

■Address : 4-1-1 Ishin Park, Yamaguchi City, Yamaguchi 753-0815, Japan

■ANKF Due Date :
April 24, 2018

 
Aug. 25-26, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
25th: Kyōshi, Renshi ; 26th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hokkaido Prefectural Sports Center Kyudojo

■Address : 11-1-1 Toyohira-Gojo, Toyohira-ku, Sapporo City, Hokkaido 062-8572, Japan

■ANKF Due Date :
June 25, 2018

Aug. 26, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ehime Prefectural Sports Complex Kyudojo

■Address : 46 Uenomachi Otsu, Matsuyama City, Ehime 791-1136, Japan

■ANKF Due Date :
June 26, 2018

 
Sep. 8-9, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
8th: Renshi ; 9th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Nagano Sports Park Kyudojo

■Address : 5-1-19 Yoshida, Nagano City, Nagano 381-0043, Japan

■ANKF Due Date :
July 9, 2018

 
Oct. 6-8, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
6th: Renshi ; 7th: Renshi, Nanadan ; 8th: Rokudan

■Venue : Ibaraki Prefectural Budokan Kyudojo (in Horihara Sports Park)

■Address : 2-11-1 Shinhara, Mito City, Ibaraki 310-0045, Japan

■ANKF Due Date :
August 6, 2018

Oct. 13-14, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
13th: Renshi ; 14th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Yonezawa Municipal Kyudojo

■Address : 1503 Shioimachi Shiono, Yonezawa City, Yamagata 992-0042, Japan

■ANKF Due Date :
August 13, 2018

Oct. 20-21, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
20th: Renshi ; 21st: Nanadan, Rokudan

■Venue : Hiroshima Prefectural Gymnasium Kyudojo

■Address : 4-1 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima 730-0011, Japan

■ANKF Due Date :
August 20, 2018

 
Nov. 4-6, 2018

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
4th: Hachidan, Rokudan ; 5th: Kyoshi ; 6th: Nanadan

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 4, 2018

Nov. 10-11, 2018

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kanagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 725 Kishine-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-0034, Japan

■ANKF Due Date :
September 10, 2018

Nov. 24-25, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
24th: Renshi ; 25th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kagoshima Arena

■Address : 1-30-1 Nagayoshi, Kagoshima City, Kagoshima 890-0023, Japan

■ANKF Due Date :
September 25, 2018

Nov. 30-Dec. 2, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Renshi ; 2nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Shiga Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 4-2-15 Nionohama, Otsu City, Shiga 520-0801, Japan

■ANKF Due Date :
October 1, 2018

 
Nov. 30-Dec. 2, 2018

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
30th: Renshi ; 1st: Renshi ; 2nd: Nanadan, Rokudan

■Venue : Shiga Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 4-2-15 Nionohama, Otsu City, Shiga 520-0801, Japan

■ANKF Due Date :
October 1, 2018

Dec. 22-23, 2018

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
22nd: Renshi 2nd Shinsa ; 23rd: Kyoshi 2nd Shinsa

■Venue : ANKF Chuo Dojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
December 10, 2018

 
Feb. 9-11, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
9th: Nanadan ; 10th: Kyoshi ; 11th: Hachidan, Rokudan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : 5-1-5 Higashimatabee-cho, Minami-ku, Nagoya City, Aichi 457-0833, Japan

■ANKF Due Date :
December 10, 2018

 
Mar. 16-17, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
16th: Renshi ; 17th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Kagawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 1-5-5 Fukuoka-cho, Takamatsu City, Kagawa 760-0066, Japan

■ANKF Due Date :
January 16, 2019

Mar. 25, 2019

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Miyakonojo)

■Shinsa Category :
Renshi, Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyakonojo Hayamizu Sports Park Cultural Center

■Address : 3867 Hayamizu-cho, Miyakonojo City, Miyazaki 885-0016, Japan

■ANKF Due Date :
January 25, 2019

 
May. 4-5, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Kyoto)

■Shinsa Category :
4th: Nanadan, Rokudan ; 5th: Kyoshi, Hachidan

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 4, 2019

May. 6, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 6, 2019

May. 17-19, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
17th: Renshi, Nanadan ; 18th: Renshi ; 19th: Rokudan

■Venue : Hamamatsu City Kyudojo (in Kami Park)

■Address : 920-2 Zoracho, Minami-ku, Hamamatsu City, Fukuoka 432-8062, Japan

■ANKF Due Date :
March 18, 2019

 
Jun. 9, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Niitsu Chiiki Gakuen Kyudojo

■Address : 2-5-6 Niitsu Higashicho, Akiha-ku, Niigata City, Niigata 956-0816, Japan

■ANKF Due Date :
April 9, 2019

Jun. 16, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Ueki Kyudojo

■Address : 238-1 Iwano, Ueki-cho, Kumamoto City, Kumamoto 861-0136, Japan

■ANKF Due Date :
April 16, 2019

Jun. 23, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Mikasa City Kyudojo

■Address : 280-2 Wakakusa-cho, Mikasa City, Hokkaido 068-2107, Japan

■ANKF Due Date :
April 23, 2019

Jun. 27, 2019

■Name of Shinsa :
Special Overseas Provisional Chuo Shinsa (US)

■Shinsa Category :
Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan, Renshi

■Venue : USC Upstate University

■Address : 800 University Way, Spartanburg, SC 29303, USA

■ANKF Due Date :
May 10, 2019

Jun. 30, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Tottori Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 3192-14 Ryomitsuyanagi, Yonago City, Tottori 683-0853, Japan

■ANKF Due Date :
April 26, 2019

 
Jul. 5-6, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Sendai)

■Shinsa Category :
5th: Kyōshi, Hachidan ; 6th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : 15-1 Negishi-machi, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi 982-0844, Japan

■ANKF Due Date :
May 7, 2019

Jul. 7, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyagi Prefecture Kyudojo / Miyagi Prefecture Budokan Kyudojo

■Address : 15-1 Negishi-machi, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi 982-0844, Japan

■ANKF Due Date :
May 7, 2019

Jul. 15-25, 2019

■Name of Shinsa :
Special Overseas Provisional Chuo Shinsa (Europe)

■Shinsa Category :
15th: Shodan, Nidan, Sandan, Yondan ; 21st: Godan, Rokudan, Renshi ; 24th: Nidan, Sandan ; 25th: Shodan, Yondan

■Venue : Poznan University of Technology Sports Hall (15th) / Sportschule Landessportbund Hessen e.V (21st) / Kyudojo National de Noisiel (24th, 25th)

■Address : Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Poland / Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt, Germany / Square du Verger, Complexe Bernard Légier, 77186 Noisiel, France

■ANKF Due Date :
May 24, 2019

 
Aug. 18, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kochi Prefectural Kyudojo

■Address : 12-1 Takasone, Kochi City, Kochi 780-0071, Japan

■ANKF Due Date :
June 18, 2019

Aug. 24-25, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
24th: Renshi ; 25th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Tomakomai City Gymnasium Kyudojo

■Address : 3-2-16 Suehiro-cho, Tomakomai City, Hokkaido, 053-0011, Japan

■ANKF Due Date :
June 24, 2019

Aug. 31-Sep. 1, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
31st: Kyoshi, Nanadan ; 1st: Hachidan, Rokudan

■Venue : Fukuoka Prefectural Budokan (Nanadan, Hachidan) / Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo (Kyōshi, Rokudan)

■Address : 1-1-1 Ohori, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka 810-0052, Japan / 1-1 Higashi-Hirao Koen, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0852, Japan

■ANKF Due Date :
July 1, 2019

 
Aug. 31-Sep. 1, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Fukuoka)

■Shinsa Category :
31st: Kyoshi, Nanadan ; 1st: Hachidan, Rokudan

■Venue : Fukuoka Prefectural Budokan (Nanadan, Hachidan) / Higashi-Hirao Koen Hakata no Mori Kyudojo (Kyōshi, Rokudan)

■Address : 1-1-1 Ohori, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka 810-0052, Japan / 1-1 Higashi-Hirao Koen, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0852, Japan

■ANKF Due Date :
July 1, 2019

Sep. 7-8, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
7th: Renshi ; 8th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Fukui Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 8-1-1 Mitsuya-cho, Fukui City, Fukui 910-0039, Japan

■ANKF Due Date :
July 8, 2019

Sep. 13-15, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
13th: Renshi ; 14th: Renshi, Nanadan ; 15th: Rokudan, Nanadan

■Venue : Kanagawa Prefectural Budokan Kyudojo / Kamakura Budokan Kyudojo

■Address : 725 Kishine-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-0034, Japan / 616-6 Yamazaki, Kamakura City, Kanagawa 247-0066, Japan

■ANKF Due Date :
July 16, 2019

 
Oct. 12-13, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
12th: Renshi ; 13th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Ishin Memorial Park Kyudojo (Yamaguchi Prefecture Kyudojo)

■Address : 4-1-1 Ishin Park, Yamaguchi City, Yamaguchi 753-0815, Japan

■ANKF Due Date :
August 13, 2019

Oct. 12-13, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tohoku Area)

■Shinsa Category :
12th: Renshi ; 14th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Akita Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 2-2 Sanuki, Arayamachi, Akita City, Akita 010-1623, Japan

■ANKF Due Date :
August 13, 2019

Oct. 31-Nov. 2, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
31st: Hachidan, Rokudan ; 1st: Kyoshi ; 2nd: Nanadan

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 2, 2019

 
Oct. 31-Nov. 2, 2019

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
31st: Hachidan, Rokudan ; 1st: Kyoshi ; 2nd: Nanadan

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 2, 2019

Nov. 10-11, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Gifu Memorial Center Nagaragawa Kyudojo

■Address : 2675-28 Nagarafukumitsu Ono, Gifu City, Gifu 502-0817, Japan

■ANKF Due Date :
September 10, 2019

Nov. 16-17, 2019

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kanto Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : ANKF Chuo Dojo / Meiji-jingu Budojo Shiseikan Kyudojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
September 17, 2019

Nov. 18-19, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
18th: Renshi ; 19th: Nanadan, Rokudan

■Venue : Ozu Town Sports Park Gymnasium

■Address : 1000 Mori, Ozu-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto 869-1217, Japan

■ANKF Due Date :
September 18, 2019

Nov. 29-Dec. 1, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
29th: Renshi, Nanadan ; 30th: Renshi ; 1st: Rokudan

■Venue : Kyoto Budo Center Kyudojo

■Address : 46-2 Entomi-cho, Shogoin, Sakyo-ku, Kyoto city, Kyoto 606-8323, Japan

■ANKF Due Date :
September 30, 2019

 
Nov. 29-Dec. 1, 2019

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
29th: Renshi, Nanadan ; 30th: Renshi ; 1st: Rokudan

■Venue : Kyoto Budo Center Kyudojo

■Address : 46-2 Entomi-cho, Shogoin, Sakyo-ku, Kyoto city, Kyoto 606-8323, Japan

■ANKF Due Date :
September 30, 2019

Dec. 21-22, 2019

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Tokyo)

■Shinsa Category :
21st: Renshi 2nd Shinsa ; 22nd: Kyoshi 2nd Shinsa

■Venue : ANKF Chuo Dojo

■Address : 1-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-8557, Japan

■ANKF Due Date :
December 6, 2019

 
Feb. 7-9, 2020

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Nagoya)

■Shinsa Category :
7th: Nanadan ; 8th: Kyoshi ; 9th: Hachidan, Rokudan

■Venue : Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

■Address : 5-1-5 Higashimatabee-cho, Minami-ku, Nagoya City, Aichi 457-0833, Japan

■ANKF Due Date :
December 9, 2019

 
Mar. 13-15, 2020

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Shikoku Area)

■Shinsa Category :
13th: Renshi, Nanadan ; 14th: Renshi ; 15th: Rokudan

■Venue : Tokushima Prefectural Chuo Budokan Kyudojo

■Address : 6 Jonai, Tokushima-cho, Tokushima City, Tokushima, 770-0852 Japan

■ANKF Due Date :
January 14, 2020

Mar. 30, 2020

■Name of Shinsa :
Special Provisional Chuo Shinsa (Miyakonojo)

■Shinsa Category :
Renshi, Nandan, Rokudan

■Venue : Miyakonojo Hayamizu Sports Park Cultural Center

■Address : 3867 Hayamizu-cho, Miyakonojo City, Miyazaki 885-0016, Japan

■ANKF Due Date :
January 30, 2020

 
May. 4-5, 2020

■Name of Shinsa :
Regular Chuo Shinsa (Kyoto)

■Shinsa Category :
4th: Nanadan, Rokudan ; 5th: Kyoshi, Hachidan

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 4, 2020

May. 6, 2020

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kinki Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Miyakomesse

■Address : 9-1 Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto City 606-8343, Japan

■ANKF Due Date :
March 6, 2020

May. 16-18, 2020

■Name of Shinsa :
Provisional Chuo Shinsa (Tokai Area)

■Shinsa Category :
16th: Renshi, Nanadan ; 17th: Renshi ; 18th: Rokudan

■Venue : Gifu Memorial Center Nagaragawa Kyudojo

■Address : 2675-28 Nagarafukumitsu Ono, Gifu City, Gifu 502-0817, Japan

■ANKF Due Date :
March 16, 2020

 
Jun. 7, 2020

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Kyushu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Kumamoto City Ueki Kyudojo

■Address : 238-1 Iwano, Ueki-cho, Kumamoto City, Kumamoto 861-0136, Japan

■ANKF Due Date :
April 7, 2020

Jun. 14, 2020

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokushin'etsu Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Ishikawa Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 8-3 Kosaka-machi Nishi, Kanazawa City, Ishikawa 920-0811, Japan

■ANKF Due Date :
April 14, 2020

Jun. 21, 2020

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Hokkaido Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Obihiro-no-mori Kyudojo

■Address : Obihiro Forest Sports Park, 7-56-7 Minami-machi Minami, Obihiro City, Hokkaido 080-0856, Japan

■ANKF Due Date :
April 21, 2020

Jun. 28, 2020

■Name of Shinsa :
Renshi Provisional Chuo Shinsa (Chugoku Area)

■Shinsa Category :
Renshi

■Venue : Shimane Prefectural Budokan Kyudojo

■Address : 1-5-5 Gakuen, Matsue City, Shimane 690-0825, Japan

■ANKF Due Date :
April 28, 2020

 

※ Due Dates for the ANKF are strictly enforced. Please check with your affiliated Federation/Assocation regarding local due dates as they may differ from the dates posted above.

  • Shinsa Overview
  • Shinsa Schedule
  • Shinsa Regulations
  • Shooting Procedure in Shinsa
  • Shinsa Unified Criteria (for Godan and under)
  • How to perform Rissha (Standing Form)
Shinsa Application Form
  • For Kyu Rank / Godan and Under
  • For Shogo / Rokudan and Above